Objekt President Maribor, cca 1000 modulov Siliken   

S. E. Osnovna šola Jurij Dalmatin, Krško
370 modulov Trina Solar
Siliko d.o.o. 280 kw, Boštanj   

Montaža modulov, Okrog pri Planini   

S.E. Župnišče Rogaška Slatina , 19,92KW, zagon april 2012   

S. E. Liv Kolektor, postojna
nižji del na črni strehi, 170kw
Priprava strehe za podkonstrukcijo sončne elektrarne na objektu Knauf, Škofja Loka po sistemu Sika-Bisol
S. E. Tehnološki park, Ljubljana
S. E. Litostroj, Ravne na Koroškem. Moč cca 320kw
M.F.E. Steklarstvo Glavnik, Polzela
S. E. Alples Železniki,
Gorenjesolar, cca 340 kw
M. F. E. Polzela   

S. E. Tehnior - 200kw, moduli Siliken   

MFE Zapolje, 49kw, moduli Evergreen solar
S. E. FISER - Race 49kw
S. E. Motaln,moč 49kw, 199 modulov Siliken
S. E. Privat hiša Medvode, 150 kom modulov Evergreen Solar
S.E. Trgovina KEA Zreče
Moč: 49,9kw, moduli Siliken
Montaža SE Rhomberg pri Novi Gorici
MFE Rotovnik Andrej - Velenje
Integrirani sistem - Solrif, moduli Bisol
Mala fotovoltaična sončna elektrarna - Vič Ljubljana
naročnik del: Genera d.o.o.
S.E. LIV - KOLEKTOR Postojna
Montaža 2500 modulov, investitor: Kolektor
S.E. Top fit Celje, 198 modulov Magesolar
S.E. Dekani pri Kopru
Moč: 49kw
   

 


Pravno obvestilo

www.ivanos-gradnje.com | info@ivanos-gradnje.com